O firmie

Czego oczekujemy

W zamian za udzielenie prawa do korzystania z naszego loga i sprawdzonych metod działania oczekujemy od franczyzobiorców stałej opłaty miesięcznej w wysokości jedynie 500 złotych miesięcznie . To jest najniższa i najkorzystniejsza opłata franchisingowa wśród polskich firm pośrednictwa nieruchomości.


Przystępując do KNC, Franczyzobiorca może wybrać odpowiedni dla siebie model franczyzy, spośród proponowanej przez sieć tzw. FRANCZYZY STANDARD i FRANCZYZY PARTNERSKIEJ.

FRANCZYZA STANDARD - daje Franczyzobiorcy korzyści szczegółowo opisane w dziale: Co oferujemy. Do końca 2014 roku nie pobieramy opłaty licencyjnej , która do tej pory wynosiła 2000 zł / brutto Opłata franczyzowa wynosi 500 złotych miesięcznie

FRANCZYZA PARTNERSKA – obok korzyści występujących przy Franszyzie Standard, daje możliwość Franczyzobiorcy budowania sieci franczyzowej, poprzez pozyskiwanie nowych franczyzobiorców, co daje oczywiste, wymierne i dość spore korzyści finansowe. Opłata licencyjna wynosi 12 000 zł brutto (może być negocjowana) Opłata franczyzowa wynosi 500 złotych miesięcznie


To, co osoba przystępująca do naszej firmy bezwzględnie musi dać od siebie to dostosowanie się do standardów wypracowanych i obowiązujących w naszej firmie. Ale mimo iż brzmi to groźnie, tak naprawdę jest bardzo proste i przynosi same korzyści w postaci dobrego wizerunku i sprawnego zarządzania. Wymagamy np. by biuro oddziału spełniało standardy obowiązujące w naszej sieci – m.in. składało się z co najmniej z dwóch pomieszczeń przeznaczonych do pracy i znajdowało się w budynku przy głównym ciągu pieszym lub komunikacyjnym. Oczekujemy także, że biuro czynne będzie we wszystkie dni robocze przez co najmniej osiem godzin dziennie. Mamy również ściśle określone procedury, zasady sprzedaży usług czy obiegu dokumentów oraz jednolite formularze. Ale przez cały okres współpracy, w razie ewentualnych problemów lub niejasności, służymy franczyzobiorcom radą i pomocą w przestrzeganiu naszych reguł.


Ponadto oczekujemy od franczyzobiorcy, że dołoży wszelkich starań w celu rozwijania działalności franczyzowej oraz w celu utrzymywania jednolitego wizerunku i reputacji naszej sieci oraz że będzie nam udostępniać dające się zweryfikować dane operacyjne w celu ułatwienia określenia stopnia rozwoju swojej działalności. Wymagamy także, by na naszą prośbę franczyzobiorca umożliwiał nam i naszym przedstawicielom dostęp do swoich pomieszczeń i swojej dokumentacji.


Zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu franczyzobiorca nie ma prawa ujawniać osobom trzecim „know-how” udostępnionego mu przez franczyzodawcę.


Follow KNCGlobalRealEs on TwitterKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstate

projekt i realizacja: studio multimedialne icono