O firmie

Co oferujemy

KNC jest liderem na rynku obrotu nieruchomościami. Marka KNC jest bardzo dobrze znana na rynku nieruchomości w całej Polsce. Jesteśmy od dawna na pierwszym miejscu pod względem ilości oferowanych do obrotu nieruchomości oraz ilości posiadanych ofert w formie wyłączności. Proponujemy Państwu współpracę gospodarczą na zasadach franczyzy. To działanie według naszego, sprawdzonego pomysłu, i jednocześnie prowadzenie własnej firmy.


Zasady, jakie proponujemy są niezwykle korzystne dla Państwa. Poza prawem do korzystania z naszego logo (dzięki któremu każdy klient wie, że w Państwa placówce zostanie obsłużony wg najwyższych standardów) i posługiwania się nazwą firmy, będziecie mogli liczyć na naszą nieustającą pomoc w prowadzeniu własnego biznesu. Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizujecie Państwo ryzyko poniesienia strat - zamiast uczyć się na własnych błędach, skorzystacie z naszych doświadczeń, wiedzy i metod działania. Będziemy Wam pomagać na każdym etapie Waszej pracy, proponujemy szereg szkoleń. Dzięki temu franchising jest jedną z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.


W zamian za prawo do korzystania z naszej marki i doświadczenia oferujemy najniższą w Polsce stałą opłatę franczyzową wysokości 500 złotych miesięcznie. Osoby, które będą chciały aktywnie włączyć się w rozwój sieci mogą nawet liczyć na zniesienie tej opłaty! Pozyskiwane w ten sposób środki są przeznaczane przez nas na korzyści dla wszystkich franczyzobiorców – np. na wspólną reklamę i promocję


  Franczyza w KNC to:
 • gwarancja pewności i stabilności działania, prawo korzystania z logo i nazwy KNC - znanej i cenionej marki gwarantującej prestiż i dominację na rynku,
 • dostęp do know-how wypracowanego przez KNC w ciągu 16 lat istnienia na rynku nieruchomości i sprawdzonego przez nas w praktyce, obejmującego strukturę organizacyjną, zasady zarządzania i sposób prowadzenia biura, standardy oferty handlowej, wzory umów zawieranych z klientami i współpracownikami, standardy postępowania z Klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi, i wiele innych,
 • sprawdzone metody gwarantujące sukces w tej branży,
 • dostęp do bazy ponad 15000 ofert nieruchomości (największa ilość ofert, na podstawie umów na wyłączność w Polsce) oraz do baz poważnych i sprawdzonych klientów w kraju i zagranicą
 • najniższa w Polsce opłata licencyjna,
 • najniższa opłata franchisingowa w Polsce
 • dostęp do sprawdzonej dokumentacji, zwłaszcza do dobrze opracowanych umów pośrednictwa,
 • stabilność działania – umowa franczyzowa jest zawierana na czas określony - tj. 48 miesięcy. Umowa ta przechodzi w umowę na czas nieokreślony, jeśli żadna ze stron nie poinformuje drugiej strony o jej rozwiązaniu, co najmniej 14 dni przed jej wygaśnięciem,
 • zminimalizowanie kosztów połączeń telefonicznych dzięki podpisanej umowie holdingowej,
 • zminimalizowany (dzięki przystąpieniu do KNC) koszt materiałów reklamowych takich jak: papier firmowy, koperty, foldery, broszury, bilbordy, druki umów i wszelkiego rodzaju innych dokumentów,
 • bezpłatne oprogramowanie online - własna strona dla każdego franczyzobiorcy wraz z rozbudowaną, indywidualną wyszukiwarką ofert i odrębną prezentacją ofert specjalnych,
 • możliwość samodzielnego zamieszczania artykułów, komentarzy, raportów, analiz, zdjęć, itp.,
 • bezpłatna reklama i eksport ofert do wielu portali nieruchomości dzięki systemowi WSN,
 • bezpłatna promocja ogólna firmy w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, międzynarodowej i specjalistycznej, w radiu i telewizji oraz zminimalizowanie kosztów reklamy szczegółowej i ofertowej poszczególnych biur należących do KNC,
 • możliwość obsługi klientów zagranicznych dzięki przynależności do międzynarodowej sieci,
 • zwiększenie bazy ofert i bazy poszukujących, co gwarantuje maksymalizację zysków i zwiększa ilość transakcji,
 • pomoc i profesjonalne doradztwo w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów,
 • pomoc w wykonywaniu czynności z zakresu obrotu nieruchomościami – prawną, merytoryczną i księgową,
 • pomoc w windykacji należności,
 • pomoc przy rekrutacji pracowników i doborze lokalu.
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych (posiadamy własny ośrodek szkoleniowy i prowadzimy szkolenia zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia specjalistów rynku nieruchomości),
 • zminimalizowanie kosztów szkolenia zawodowego
 • dodatkowe przychody związane z doradztwem, szkoleniami, praktykami zawodowymi,
 • możliwość uzyskania dodatkowych dochodów ze sporządzania wszelkiego rodzaju analiz rynkowych i raportów,
 • możliwość poszerzenia działalności o pośrednictwo kredytowe, ubezpieczeniowe, sprzedaż gotowych projektów, wyceny, audyty energetyczne,


Proponowana przez nas umowa franczyzowa to partnerski kontrakt, zawsze przynoszący zyski obu stronom.


 

Follow KNCGlobalRealEs on TwitterKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstate

projekt i realizacja: studio multimedialne icono